اهم اخبار

#سال تولید

دبیرفدراسیون تشکل های بخش صنایع غذایی و کشاورزی: اختصاص شعار سال برای چندمین سال متوالی به “تولید” نشان از اهمیت این حوزه در شکوفایی اقتصادی کشور است

مهندس محسن نقاشی گفت: با انتخاب شعار سال و اختصاص آن به تولید از سوی رهبر انقلاب ، برنامه های شوم بسیاری...