اهم اخبار

#سایت فروش

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان خبر داد: رایزنی با استاندار برای راه اندازی سایت فروش محصولات ارگانیک

معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان گفت: مچنین با رایزنی با استاندار به دنبال طراحی و راه اندازی سایتی برای فروش محصولات...