اهم اخبار

#ستاد تنظیم بازار

با حضور معاونین وزارت جهاد کشاورزی؛ جلسه هم اندیشی راهکارهای نقش آفرینی اتحادیه های ملی و تعاونی های روستایی کشور در ستاد تنظیم بازار و سایرمجامع تصمیم سازی اقتصادی برگزار شد

جلسه هم اندیشی راهکارهای نقش آفرینی تشکل ها و اتحادیه های ملی تعاون روستایی در ستاد تنظیم بازار و سایر مجامع تصمیم...