اهم اخبار

#ستاد تنظیم بازار

قیمت مصوب مرغ تغییر کرد

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ و برای استمرار تولید، قیمت مصوب مرغ از ۵۹ هزار...