اهم اخبار

#سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:نصب سامانه های هوشمند مبارزه با سرمازدگی در آذربایجان غربی در دستور کار قرار دارد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی گفت: مشارکت محققان و پژوهشگران در زمینه توسعه دانش فنی بومی سامانه مبارزه با...