اهم اخبار

#سند همکاری دامپزشکی

در سفر رییس سازمان دامپزشکی کشور به نروژ صورت می گیرد :تفاهمنامه همکاری‌های دامپزشکی و بهداشت آبزیان بین ایران و نروژ

 رئیس سازمان دامپزشکی به منظور توسعه همکاری‌های تهران و اسلو در امر بهداشت و نظارت در حوزه آبزیان به نروژ سفر کرده...