#سیزدهمین جشنواره ارگانیک

ذبیح الله اعظمی “عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی” در گفتگو با اگروفودنیوز؛ استفاده از سموم زیستی به جای سموم شیمیایی در دستور کار مجلس قرار گرفته است

دکتر ذبیح الله اعظمی می گوید، در برنامه هفتم توسعه مقرر شده بود که تولید محصولات ارگانیک به ۲ درصد برسد. به...