اهم اخبار

#شعارسال

مدیرعامل گروه تروند زعفران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: لزوم راه اندازی معاونت توسعه بازار و بازاریابی در اتاق ایران+ ویدیو

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”،دکتر محسن احتشام در حاشیه سی امین نمایشگاه ایران اگروفود گفت:نمایشگاه امسال بسیار پربارتر از...

رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها مطرح کرد: حرکت به سمت آموزش کاربردی که بتواند در عرصه صنعت و تولید ظهور عملی داشته باشد باید در دستور کار جدی قرار گیرد

دکتر مهدی کریمی تفرشی می گوید: تجربیات کشورهای پیشرفته جهان در بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و پرداختن به تولید...