#طرح اصلاح الگوی کشت

رئیس اتاق بازرگانی سمنان: تشکل‌های کشاورزی قانون «اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب» و «طرح اصلاح الگوی کشت» را دنبال کنند

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان به اشاره به اجرای قوانین جدید در حوزه حکمرانی آب و الگوی کشت، گفت: تشکل‌های کشاورزی باید...