اهم اخبار

#علیرضا صفاخو

بررسی پیامدهای منفی صدور دو مجوز برای فاصله کوتاه در یک سایت نمایشگاهی؛ سوءمدیریت اقتصادی به زیان بخش خصوصی با برگزاری نمایشگاه‌های مشابه در “شهر آفتاب”!

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، نمایشگاه‌های تخصصی در تمام جهان جزو فرصت‌های ارزنده تبلیغات تجاری و مذاکرات رودروی بازرگانی...