اهم اخبار

#علی اکبر خدایی

دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان: تحمیل هزینه ۲ هزار میلیارد تومان اخذ عوارض نیم درصدی آب مجازی به صادرکنندگان آبزیان/ رشد ۶۰ درصدی صادرات آبزیان۱۴۰۱

علی اکبر خدایی پس از پایان ششمین نمایشگاه شیلات، به بخشی از مسائل این صنعت به ویژه اعضای اتحادیه تولید و تجارت...