اهم اخبار

#غذای خانگی

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت مطرح کرد: مواد اولیه کوبیده‌ ۲ هزار تومانی پوست مرغ است/ با آنالیز غذاهای ارزان قیمت متوجه عواقب مصرف می‌شوید

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت گفت: می گویند که اگر مانع فعالیت زنان دستفروشی شویم که غذا عرضه می کنند ممکن است...