اهم اخبار

#مدیرعامل شرکت فرآورده های غذایی سمیه

مدیرعامل شرکت فرآورده‌های غذایی سمیه: عدم ثبات در زمینه‌های مختلف تولیدکنندگان را در تصمیم گیری‌هایشان مردد می‌کند

مهندس مجید کلانتری داریان معتقد است روند افزایش نرخ ارز باعث گران شدن مواد اولیه شده است ولی تولیدکننده قادر به افزایش قیمت...