اهم اخبار

#مهدی کریمی تفرشی

یادداشت/ کیفیت یک اصل بی‌بدیل در رقابت‌‌‌پذیری به قلم مهدی کریمی تفرشی

مهدی کریمی‏‏‌تفرشیعضو هیات‌مدیره کانون انجمن‏‏‌های صنایع غذایی کشور با بهبود فرآیندها، نوآوری و بهره‌‌‌وری می‌توان کالایی را با ویژگی‌‌‌های بهتر، قیمت مناسب‌‌‌تر...