#مهدی کریمی تفرشی

image_pdfimage_print

پایان رانت و فساد ارز دولتی

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه...