اهم اخبار

#پرورش بوقلمون

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛ استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی مرغداران

ساداتی نژاد گفت: سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های کشور از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از جمله صندوق طیور برای تامین مالی تولیدکنندگان...