اهم اخبار

#پنبه تراریخته

معاون وزیر جهاد کشاورزی: مجوز کشت پنبه تراریخته برای مصارف انسانی صادر نشده است/ کاهش خروج ۵۰۰ میلیون دلار ارز با تولید ارقام بذر در کشور

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: مجوز کشت پنبه تراریخته توسط محیط زیست در وزارت بهداشت و درمان صادر شده...