اهم اخبار

#پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

چای و آلزایمر

چای سبز، چای سیاه و چای اولانگ از گیاه Camellia sinensis (L.) O. Kuntze ساخته شده است. جاذبه مصرف انواع چای به...