اهم اخبار

#گروه صنعتی پارستا

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های مواد غذایی:بروکراسی موجود در ادارت دولتی مانع از پیشرفت کار و تحقق شعارهای سال می شود/ تا زمانی زیرساخت درست نشود، پیشرفتی حاصل نمی شود+ویدئو

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاوری “اگروفودنیوز”،دکتر پرویز جهانگیری “رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارستا” گفت: گروه صنعتی پارس استا...