اهم اخبار

#گسترش صنایع کوچک و متوسط

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:دولت سیزدهم بدون شعارزدگی نسبت به حمایت از تولید و مانع‌زدایی اقدام کند

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: دولت باید فارغ از هرگونه شعار،تحقق شعار سال ۱۴۰۰ را که خواسته اصلی...