اهم اخبار

#گلوکز

دبیرانجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز و نشاسته اعلام کرد: آمادگی ایران برای صادرات فراورده‌های گندم و ذرت به قطر

دبیرانجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن از آمادگی این صنایع برای تامین نیاز کامل قطر به انواع محصولات نشاسته،...