اهم اخبار
سمن مجتهدی

نویسنده

سمن مجتهدی

با حضور مقامات اروپایی در ایران صورت می‌گیرد؛ همکاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه کشاورزی/ نه بزرگ به تحریم‌های آمریکا

امروز همایش مشترک توسعه همکاری‌های کشاورزی استانداردها و تجارت مواد غذایی – کشاورزی بین ایران و اتحادیه اروپا برگزار شد که نه...