اهم اخبار

براساس اعلام مرکز آمار: نرخ تورم تولیدکننده محصولات گاوداری‌ها به ٢.٨٧ درصد رسید

بدون دیدگاه

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد ٢۶۴,٠۶ رسید که نسبت به فصل قبل ٢.٨٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.۶١ درصد افزایش داشته است.

 

 

به گزارش ایلنا، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٧ به عدد ٣٧١,١٨ رسید که نسبت به سال قبل ۵٢.۴٨ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش شاخص محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم “گاو حذفی شیری” (۴٧/٧۵ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “کود” (٢٣.٩٨ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد ٢۶۴,٠۶ رسید که نسبت به فصل قبل ٢.٨٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.۶١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به قلم “گاو تلیسه ” (١۵.٧٩ درصد) و کمترین افزایش مربوط به شیر (١.٣۴ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل تابستان به عدد ٣٣٢,٩٩ رسید که نسبت به فصل قبل ٢۶.١٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٠.٣١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به”گوساله پرواری” (٣٣.١۴ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “کود” (١.٠٣ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل پاییز به عدد ۴٠۶,۵٧ رسید که نسبت به فصل قبل ٢٢.٠٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٣.١٠ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به “گاو تلیسه ” (٣١.١٨ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “گاو نر داشتی”  (٢.١۵ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل زمستان به عدد ۴٨١,١١ رسید که نسبت به فصل قبل ١٨.٣۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٧.۴٢ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش مربوط به “گوساله پرواری” (۴٠.٧١ درصد) و کمترین افزایش مربوط به ” شیر” (۴.۵٨ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در استانهای خوزستان و کهگیلویه وبویر احمد به ترتیب با ٧٠,۶٢ و ۶٨.٧۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته اند.

سمن مجتهدی

نویسنده

سمن مجتهدی

بعدی

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *