اهم اخبار

بیمه دیجیتال کشاورزی

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

طبق تعریف، سامانه ٔ رقمی یا دیجیتال، سامانه ای است که در آن داده ها با مقدارهای گسسته، (معموالً با صفر و یک) مشخص میگردند؛ بالعکس در سامانه های قیاسی ( آنالوگ )، داده ها با مقادیر پیوسته ارائه میشوند. روش دیجیتال، پایه ٔ سیستمهای رایانهای است. وقتی سخن از بیمه دیجیتال کشاورزی می گوییم، منظور اجرای این رشته تخصصی ازبیمه در بستر دیجیتال است.

ایران در شمار معدود کشورهای جهان است که سیستم بیمه کشاورزی مدرن، متنوع وبا احاطه ای دارد. سامانه جامع بیمه کشاورزی دارای مزایای بسیاری است ازجمله؛ سرعت، دقت، شفافیت مالی وعملیاتی، به گونه ای که می توان تمامی عملیات بیمه ای وهرگونه تراکنش مالی را درسطح ملی رصد وراهبری کرد. ازدیگر وجوه تمایز این سامانه دیجیتال تمام عیار، می توان به موضوع پایش فنولوژیک اشاره نمود که نشان از پیوند وهمراهی بیمه گر وبیمه گزار طی مدت اعتبار بیمه نامه وگرایش هرچه بیشتر به عدالت ودقت در پرداخت غرامات دارد.

کارآمدی این سامانه، درمقام عمل، هنگامی که دربهار سال گذشته، سیل کشور را درنوردید با پیوستن این سامانه به فن آوری سنجش از دور یا (Sensing Remote ) ارزیابی ماهواره ای خسارات درکمتر ازچند روز انجام شد و فقط دریک استان ۱۰۰۰میلیارد لایر به حساب بیمه گذاران خسارت دیده باکمال احترام، واریز شد.

به طور کلی، تحقق کامل دولت الکترونیک را می توان در بیمه دیجیتال کشاورزی، مشاهده نمود، حجم بزرگی از صرفه جویی درکاغذ وآمدوشد تا شفافیت عملیات مالی واز سرعت تاتنوع پوشش های بیمه ای وگرایش به سمت وسوی بیمه های شاخص( Index Insurance)همگی نشان از تحولی نوومطرح درمقیاس جهانی دارد.

اکنون همراهی با برنامه های حمایتی وزیر جهاد کشاورزی وهمکاری با بانک کشاورزی در پایدارسازی اقتصاد کشور دربرابر تکانه های اقتصادی، کنشگری موثری در زمینه استمرارتولید و تحکیم پایه های امنیت غذایی ، به عنوان مولفه مهم امنیت ملی درصندوقی است که متعلق به همه مردم ایران است.

رامین امینی زارع

تحلیل گر مدیریت ریسک وبیمه

سمن مجتهدی
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *