اهم اخبار

مجلس، آرامش کشاورزان وبیمه فراگیر به قلم دکتر رامین امینی زارع

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

در فرهنگ لغت، آرامش به: آرمیدن، فراغت، صلح، آشتی، ایمنی و امنیت معنا شده است. کشاورزی درحقیقت معجزه ایست که به سبب تکرار در برابر چشمان ما عادی جلوه می کند. این که به قول سعدی شیرین سخن “عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته”،همه معجزات روزمره در مزرعه هستند که چشمان مابه آن ها عادت کرده اند.

کشاورز کسی است که با دستان سحرآمیزش درحضور تابش جهان تاب آفتاب، خاک و آب و دانه را به کار می گیرد تا هم نوعان خویش را سیر نماید. این آفریده مفید خدا، نگرانی های بسیاری دارد که ازآن میان، جدال شبانه روزی اقلیم وبیماری ها با او بیشتر به چشم می آید. درحقیقت محصول (Yield) کشاورز باقی مانده آن چیزیست که جفای طبیعت، ازسیل و تگرگ و خشکسالی گرفته تا بیماری آنفلوآنزای طیور(Bird Flu) برسفره رنجور او وامی نهد.

جهان مدرن بیش از یک قرن است که راهبرد جبران خسارات کشاورزی را در سازوکار مدرن و مشارکت محور بیمه کشاورزی می داند.

درایران نیز ثلث قرن از بنیاد این رسم نیکو می گذرد و بیمه کشاورزی با ارائه ۳۰۰هزار تعرفه، در شمار نهادهایی است که براساس آموزه های جهانی، بیمه دیجیتال کشاورزی رابا فن آوری های روز از جمله ماهواره، اجرامی نماید و اکنون با تجربه بسیار موفق  بیمه فراگیر طیور، در سطح جهانی، می تواند مهم ترین محصول استراتژیک کشور-گندم-را نیز به صورت فراگیر بیمه نماید که منوط به همراهی دولت ومجلس وهماهنگی وزیرکشورو استانداران است.

وزیر جهادکشاورزی به صورت تخصصی موضوعات را هدایت وبانک کشاورزی نیز، نهاد مالی متخصص این زمینه بوده، بیمه کشاورزی هم با زیرساخت های دیجیتال، توان اجرایی آن رادارد. اینک درسال زراعی پیش روی می توان این طرح را اجرا کرد.

به خاطرداشته باشیم ، نقطه تثبیت امنیت غذایی مردم اجرای بیمه های اجباری کشاورزیست.

با حافظ پایان می دم که ..آری به اتفاق جهان می توان گرفت .

رامین امینی زارع

مدرس بیمه ومدیریت ریسک

سمن مجتهدی
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *