اهم اخبار

مرکز آمار ایران اعلام کرد:نرخ تورم تولیدات زراعی و باغی افزایش یافت

بدون دیدگاه

مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم تولیدات زراعی، باغداری و دامداری سنتی در تابستان ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی فصل تابستان ۱۳۹۴ را منتشر کرد. شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۳۹.۴۶ که نسبت به فصل قبل ۶.۹۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴.۱۳ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۳.۲۰ درصد است.

تورم  مرکز آمار ایران

تغییرات شاخص بخش های مختلف به شرح ذیل است:

شاخص گروه غلات در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۷.۷۸ است که نسبت به فصل قبل ۱۰.۵۳ درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسب به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۳/. درصد می باشد.

شاخص گروه سبزیجات در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۴۳.۹۵ است که نسبت به فصل ۴.۵۲ درصد کاهش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) کاهش ۱۲.۰۸ درصد را نشان می دهد.

شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۲۵.۶۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۵/. درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸.۶۸ درصد می باشد.

شاخص گروه دانه ها و میوه های روغنی در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۸۶.۹۳ است که نسبت به فصف مشابه سال قبل ۵.۸۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲.۷۷ درصد می باشد.

شاخص گروه محصولات نوشابه ای و ادویه ای در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۸۹.۴۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۷۳ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۴.۴۱ درصد می باشد.

شاخص گروه توتون و تنباکو در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۴۳.۳۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۵۹ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) کاهش ۹۶/. درصدی را نشان می دهد.

شاخص گروه مواد خام طبقه بندی شده در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۰۰.۸۷ است که نسبت به فصل قبل ۲۲.۳۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۲.۰۴ درصدی می باشد.

شاخص گروه حبوبات و محصولات حیوانی در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۷.۰۵ است که نسبت به فصل قبل ۲.۶۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) کاهش ۱.۷۸ درصدی را نشان می دهد.

بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *