1

فرش و زعفران دو محصول پر سود صادراتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: زعفران و فرش ایران از نظر کیفیت و مرغوبیت در سطح بالایی قرار دارند و دوران پسابرجام موقعیت مناسبی برای به دست گرفتن بازارهای جدید صادراتی است.

محمد رجائی باغ سیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با مثبت ارزیابی کردن صادرات فرش و زعفران به آمریکا گفت: بازار آمریکا بازار بسیار گسترده‌ای است و ما در گذشته صادرات وسیع فرش را به این کشور داشته‌ایم و باید سعی کنیم در مقطع زمانی کنونی و با فراهم شدن زمینه صادرات دوباره بازارهای این کشور را قبضه کنیم.
وی در ادامه گفت: هر کالایی را که بتوانیم به خارج از ایران صادر کنیم باعث رونق تولید آن کالا و تشویق تولیدکننده‌ها و در نهایت افزایش اشتغال و رشد شاخص‌های اقتصادی کشور شده‌ایم.
نماینده مردم در خانه ملت با بیان گسترش خشکسالی در سال‌های اخیر در استان‌های زعفران خیز کشور گفت: افزایش صادرات سرخ می تواند حیران کننده بخشی از ضررهای خشکسالی موجود در سال‌های اخیر را به کشاورزان باشد.
باغ سیایی در پایان اظهار داشت: متأسفانه امسال تولید زعفران در خراسان جنوبی به نصف تقلیل پیدا کرده و این امر مجب ضرر و زیان سنگینی به کشاورزان شده است.