اهم اخبار

#انجمن افزودنی های صنایع غذایی

image_pdfimage_print

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی در گفتگو با اگروفودنیوز: با ادامه روند کنونی،آینده تولید کشور با بحران مواجه خواهد شد

دکتر پرویز جهانگیری معتقد است تورم و نوسانات نرخ ارز آینده تولید در کشور را دچار سردرگمی و آسیب‌های جدی خواهد نمود....

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی در گفتگو با اگروفودنیوز: در شرایط کنونی کشور نیازمند به حضور تصمیم گیران و برنامه ریزان توانمند است

دکتر پرویز جهانگیری گفت: انتظار بر این بود رئیس جمهور در کابینه از اشخاص توانمندتر ،با دانش تر و متخصص تر برای...