اهم اخبار

#بهار

بهار می آید ، جهان نو می شود ، ما همچنان یک آرزو بیشتر نداریم …/ به قلم سید عباس موسوی کارشناس امور اجتماعی و مدیر روابط عمومی پگاه تهران

جایگاه والای انسان در نظام آفرینش ، استعداد و شایستگی او در مقام خلیفه اللهی ، ارزش حیات مادی و معنوی او...