#حسین شیرزاد

image_pdfimage_print

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: افزایش گستره نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی بر عملکرد شبکه تعاونیهای تحت پوشش

در راستای وظایف حاکمیتی و در چارچوب سیاست های ابلاغی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای افزایش نظارت سازمان یافته و قانونمند...