#دانایی

image_pdfimage_print

دبیر انجمن کارخانه‌های قندوشکر خبر داد: طلب ۵۰۰ میلیارد تومانی چغندرکاران از کارخانه‌ها/ کارخانه‌ها هم ۲۵۰ میلیارد تومان از دولت طلبکارند

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با بیان اینکه چغندرکاران هنوز ۵۰۰ میلیارد تومان از طلب‌شان از کارخانه‌ها را نگرفته‌اند، گفت:...