اهم اخبار

#روغن پالم

مدیرعامل سازمان توسعه صنعت حلال مالزی: صنعت حلال ایران نیازمند سازماندهی است/ فراهم شدن زمینه توسعه همکاری ایران و مالزی با لغو تحریم ها

مدیر عامل سازمان توسعه صنعت حلال مالزی گفت که در ماه های اخیر توسعه خوبی در روابط ایران و مالزی ایجاد شده...

وزیر بهداشت:با سلامت مردم برخورد سیاسی نکنید/اشاعه فرهنگ تولید غذای سالم و امنیت غذایی سرلوحه کار دولت است/برچسب گذاری محصولات غذایی از اقدامات موثر بوده است

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه درست نیست با سلامت مردم سیاسی برخورد شود، گفت: واردات پالم نسبت به سال ۹۱ و...