#شرکت تریشه

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تریشه:پروتئین گیاهی با تشابه شکل ظاهری و طعم دارای مزایای بیشتری نسبت به گوشت قرمز است+ ویدئو

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”،مهندس مجتبی عشقی، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تریشه گفت:از چهار سال پیش ، به...