اهم اخبار

#شرکت تک ژن زیست

دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی مطرح کرد: تک ژن زیست برای اولین بار در کشور مقیاس صنعتی پروبیوتیک‌ها را برای صنایع غذایی تولید کرد

رئیس هیئت مدیره انجمن پروبیوتیک ایران گفت: استفاده از مکمل‌های پروبیوتیک در کنار دیگر مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند راهکار مناسبی جهت کاهش احتمال...

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تک ژن زیست در گفتگو با اگروفودنیوز: رئیس جمهور منتخب با موانع تولید از جمله مجوزهای زمان بر مبارزه کند

دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی گفت: درخواستمان  از رئیس جمهور منتخب این است که با مجوزهای زمان بر با بروکراسی های اداری...