اهم اخبار

#شرکت فرآورده های روغنی ایران

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران مطرح کرد: تلاش قانونی بر تفکیک جدایی صنعت از تجارت یکی از عوامل موفقیت تیم اقتصادی دولت خواهد بود

مهندس سید جمشید میرسلیمی گفت: شناخت مسایل موجود، ابزار مناسب و استفاده از تجارب و نقطه نظرات متخصصین و افراد مجرب از...

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران در گفتگو با اگروفودنیوز: لزوم برنامه ریزی به منظور بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی

سیدجمشید میرسلیمی گفت: مهمترین اصل بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی داشتن برنامه است. برنامه ای که اول سال مطالعه و محاسبه...