اهم اخبار

#عزیزالله زرگران

رئیس مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای تشریح کرد: اقدامات حمایتی این مرکز از استارتاپ‌های صنایع غذایی+ویدئو

عزیزالله زرگران می‌گوید: استارتاپ‌های حوزه غذا یا اشخاص دارای ایده با مراجعه به انستیتو از پکیج حمایتی و وظیفه ذاتی این مجموعه...