#فرآورده های غذایی سمیه

مدیرعامل شرکت فرآورده‌های غذایی سمیه: عدم ثبات در زمینه‌های مختلف تولیدکنندگان را در تصمیم گیری‌هایشان مردد می‌کند

مهندس مجید کلانتری داریان معتقد است روند افزایش نرخ ارز باعث گران شدن مواد اولیه شده است ولی تولیدکننده قادر به افزایش قیمت...

مدیرعامل شرکت فرآورده های غذایی سمیه: بدون در نظر گرفتن منافع کل زنجیره تامین کار، طرح درج قیمت تولید بر بسته بندی کالاها محکوم به شکست است

مهندس مجید کلانتری داریان بر این اعتقاد است علی رغم منفعت تولیدکننده از درج قیمت تولید بر روی بسته بندی کالاها، سایر...