اهم اخبار

#مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی

معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:” تشکیل۱۴۳ شرکت تعاونی تولید در قالب طرح جامع آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور”

در راستای تشکیل و استقرار نظام بهره برداری در طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غربی کشور...

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی:۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتحادیه و تعاونی های روستایی اختصاص یافت

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: اتحادیه ها و تعاونی های روستایی برای جذب اعتبارات حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی اشتغال...