اهم اخبار
آرش مجتهدی

نویسنده

آرش مجتهدی

سال زراعی جدید آغاز شد

همایش سراسری کشت پائیزه سال ۹۶-۹۷ در آستانه آغاز سال زراعی جدید باحضور وزیر، معاونین و مدیران جهاد کشاورزی آغاز شد.  همایش...