اهم اخبار

توسط مرکز مرکز آمار ایران؛نرخ تورم تولیدات زراعی، باغداری و دامداری سنتی اعلام شد

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

مرکز آمار ایران ، نرخ تورم تولیدات بخش‌های مختلف زراعت، باغداری و دامداری سنتی را در یک سال منتهی به پاییز سال ۹۴ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل پاییز سال ۱۳۹۴برابر با ۲۱۴.۰۸ بود که نسبت به فصل قبل از آن ۱۰.۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۰.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۴ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۳.۵۴ درصد افزایش است.

تغییرات شاخص بخش های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نشان می دهد، شاخص گروه غلات در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۲۰.۱۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۵۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز ۱.۹۶ درصد افزایش دارد.

شاخص گروه سبزیجات در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۴.۷۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل۱۹.۱۲ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸.۵۴ درصد کاهش دارد.

همچنین شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی در فصل پاییز سال ۱۳۹۴برابر با ۲۲۰.۳۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۰.۹۳ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز ۷.۵۳ درصد افزایش دارد.

شاخص گروه دانه ها و میوه های روغنی در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۵.۷۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۳.۴۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶.۱۴ درصد افزایش دارد.

شاخص گروه محصولات نوشابه ای و ادویه ای در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۶.۱۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۹.۸۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با۱۱.۱۶ درصد افزایش است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه توتون و تنباکو در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۲.۸۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۲۱.۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۰.۶۷ درصد کاهش دارد.

شاخص گروه گیاهان در ساخت شکر در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۰.۹۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۵.۶۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸.۸۶ درصد افزایش دارد.

از سویی، شاخص گروه مواد خام طبقه بندی نشده در فصل پاییز سال ۱۳۹۴برابر با ۲۰۵.۰۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۶.۹۶ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۳.۳۶ درصد افزایش دارد.

امیرسامان اسکندری
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *