اهم اخبار

#اتحادیه تعاونی های لبنی

رئیس اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی کشور: انتظار از دکتر ساداتی نژاد خیلی بیشتر از اینهاست/وزارتخانه ها باید همگام با ملت و دولت بازار را کنترل کنند

رئیس اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی کشورگفت: وزارتخانه ها باید همگام با ملت و دولت بازار را کنترل کنند. به گزارش پایگاه...

مدیرعامل اتحادیه تعاونی لبنی کشور: امیدوارم وزارتخانه های متولی به این نتیجه برسند گه همگام با ملت و دولت فضای بازار را کنترل کنند

علی احسان نظری گفت: انتظارات از دکتر ساداتی نژاد خیلی بیشتر از هست چرا که ایشان در مسند ریاست کمیسیون کشاورزی بودند...

چرا کره گران شد؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: بنابر سیاست اخیر معاونت بازرگانی وزارت جهاد مبنی بر آزادسازی صادرات، قیمت کره ۲۰ تا ۳۰...