#حشره

image_pdfimage_print

دستاورد محققان درباره کرم‌های انگلی با لانه‌هایی به نام “گال” کرم‌های انگلی سلول‌های بنیادی گیاه را می‌ربایند/ آلودگی مزرعه به این آفت برای چندین سال کشت بذر و برداشت محصول را منتفی می‌کند

کرم‌های انگلی گیاه، یک آفت کشاورزی هستند که هیچ‌گونه پیشگیری اساسی در مقابل آن‌ها وجود ندارد و نیازمند ایجاد گونه‌های گیاهی مقاوم...