#عالیفرد(سن ایچ)

اطلاعیه انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران در خصوص ویدئوی کذب تولید کنسانتره در شرکت سن‌ایچ

انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران تاکید کرد شرکت سن‌ایچ فاقد خط تولید کنسانتره پرتقال‌ می‌باشد و فیلم منتشر...