#علی شریعتی مقدم

مدیرعامل گروه نوین زعفران: پیش بینی۱۰۰۰ هکتار برای توسعه صنایع غذایی کشور با حضور پیشران های صنایع غذایی در خراسان رضوی

علی شریعتی مقدم از احتمال حضور و سرمایه گذاری برندهای معتبر صنعت غذا در خراسان رضوی به منظور توسعه صنایع غذایی کشور...

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی: تحقق «رشد تولید و مهار تورم»، مستلزم تغییر رویکرد در مدیریت اقتصادی است

علی شریعتی مقدم معتقد است دستیابی به رشد تولید و مهار تورم، مستلزم تغییر رویکرد در روش مدیریت اقتصادی و جبران آسیب‌هایی...