اهم اخبار

#فرآورده های روغنی ایران

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران(برند نینا) با اشاره به تغییرات ساختاری در معاونت امور صنایع: وزارت صمت بدون نقشه راه کاری از پیش نخواهند برد

مهندس سید جمشید میرسلیمی با توجه به تغییرات ساختاری که در معاونت امور صنایع ایجاد شد، گفت: لازمه گسترش و ارتفاع در...

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران: نهادهاى خصوصى دربخش کشاورزى بعنوان یک بازوى مدیریتى مستدام بکار گرفته شود

مهندس سید جمشید میرسلیمی مدیرعامل شرکات فرآورده های روغنی ایران (نینا) گفت: باید برنامه راهبردى در امور کشاورزى از تک محورى خارج...

مدیرعامل شرکت فراورده های روغنی ایران پیشنهاد داد : برای واحدهایی که بدهی مالیاتی دارند و قادر به پرداخت نیستند با صدور یک بخشنامه دو سال معوق بدون سود موافقت نمایند

مدیرعامل شرکت فریکو (نینا) برای حمایت از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی پیشنهاد کرد:کلیه بدهی های معوقه بانک، بیمه، دارایی،...