اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی صنایع شیر ایران (پگاه)

مدیرعامل صنایع شیر ایران خبر داد:پگاه به بهترین پیشنهاد در حوزه محصولات جدید و ایده های خلاقانه در راستای گسترش مصرف شیر و لبنیات جوایزی اختصاص خواهد داد .

دکتر ابراهیم حسینی گفت :پگاه به بهترین پیشنهاد در حوزه محصولات جدید و ایده های خلاقانه در راستای گسترش مصرف شیر و...