اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی صنایع شیر ایران (پگاه)

دبیر همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی خبرداد: یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی(جایزه علمی دکتر هدایت) با محوریت فرآورده های لبنی برگزار می شود

دکتر شهریار دبیریان از برگزاری نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده...

برگی دیگر از افتخارات شرکت صنایع شیر ایران؛ « صنایع بسته بندی پگاه» به عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران انتخاب شد

در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه  به‌عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی...