اهم اخبار
image_pdfimage_print

جدیدترین مطالب در دسته ی نامی نو

رئیس هیئت مدیره فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی و صنایع غذایی :برای جلوگیری از تعدیل نیرو و بیکاری، دولت از سهم سی درصدی خود در تامین اجتماعی کوتاه بیاید

مهندس امیررضا ثابت پی گفت: بهترین راه برای جلوگیری از تعدیل نیرو در سال اشتغال آفرینی کم کردن و یا حذف سهم...