اهم اخبار

#صنعت غذا

image_pdfimage_print

کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد؛ اصول حکمرانی و اصول مبارزه با فساد در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی

کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران دو جزوه «اصول حکمرانی در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی» و «اصول مبارزه...