اهم اخبار

#مدیرعامل سابق اتحادیه تعاونی های دامداران کشور

سعید سلطانی سروستانی در گفتگو با اگروفودنیوز: دخالت های بی مورد دولت و عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دلیل وضع موجود در صنعت دامداری وافزایش قیمت لبنیات است

مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران کشور گفت: تثبیت قیمت نهاده ها، باعث کاهش تورم و عدم افزایش قیمت لبنیات خواهد شد. به گزارش...