اهم اخبار

#مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه کرمان: با تزریق یارانه به صنعت شیر، می توان سرانه مصرف شیر را در کشور نزدیک به نرم جهانی کرد

دکتر شهریار دبیریان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) در خصوص روزجهانی شیر گفت:همانگونه که مستحضر هستید اول...