اهم اخبار

#دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تـولیـد و بسـته بنـدی مواد پروتئینی کشـور

image_pdfimage_print

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تـولیـد و بسـته بنـدی مواد پروتئینی کشـور در گفتگو با اگروفودنیوزمطرح کرد: مشکل جدی تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش

دکتر مسعود رسولی می گوید: تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تامین مواد اولیه در تولید کنندگان...